Důležité informace k tištěným formulářům petice evropské občanské iniciativy Konec doby klecové

pdf icon

Děkujeme vám za zájem o evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové. Svou podporu můžete vyjádřit buď přidáním svého podpisu on-line, nebo podepsáním petice v tištěné podobě.

Aby byla naše evropská občanská iniciativa (EOI) přijata, musíme během jednoho roku získat nejméně jeden milión ověřených podpisů.

Aby váš podpis mohl být ověřen, musíte přesně a úplně vyplnit všechny požadované údaje – to se týká jak elektronické, tak tištěné verze petice.

Zvláštní pokyny pro petici v tištěné podobě

  • Tento formulář petice je úřední dokument, a aby váš podpis mohl být započítán, musíte čitelně vyplnit veškeré požadované údaje HŮLKOVÝM PÍSMEM.
  • Pokud formulář nevyplníte úplně a přesně, existuje reálné nebezpečí, že váš podpis a další dva podpisy na daném formuláři nebudou započítány.
  • Vyplněný formulář nám prosím neprodleně zašlete na zpáteční adresu uvedenou na formuláři, abychom mohli váš hlas započítat a bezpečně uložit vaše údaje.

Proč ode mě potřebujete konkrétní údaje?

  • Ať už se rozhodnete pro podepsání petice on-line nebo v tištěné podobě, každý členský stát EU rozhoduje o tom, jaké osobní údaje je nutné v rámci daného státu na petici EOI uvést.
  • V některých členských státech stačí vyplnit jméno a adresu, jiné vyžadují další údaje jako například číslo pasu.
  • Veškeré údaje, které uvede na stránce petice, budou použity pouze daným členským státem k ověření vašeho podpisu a budou bezpečně zlikvidovány bezprostředně poté, co váš podpis bude započítán.

Kdo může tuto petici EOI podepsat?

Všichni občané EU, kteří splní následující podmínky:

  • jsou státními příslušníky libovolného členského státu EU (s výjimkou Spojeného království); a současně
  • dosáhli věku potřebného k hlasování ve volbách do Evropského parlamentu – to znamená 18 a více let, s výjimkou Rakouska, kde je tento věk snížen na 16 let.

Další informace najdete na webových stránkách Evropské komise