Belangrijke informatie over de ‘Stop de kooien’ EBI papieren petitie

pdf icon

Hartelijk dank voor het ondersteunen van het Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien’. U kunt de petitie online ondertekenen of een papieren petitieformulier ondertekenen.

Om geldig te zijn dient een Europees burgerinitiatief binnen 1 jaar na de lancering minimaal 1 miljoen gevalideerde handtekeningen te verzamelen.

Een handtekening is pas geldig wanneer je alle gevraagde informatie nauwkeurig en volledig invult, en dit geldt voor zowel de online als een papieren petitie.

Speciale aanwijzingen voor de petitie op papier.

  • Dit petitieformulier is een officieel document en om je handtekening mee te laten telen dien je alle gevraagde informatie duidelijk leesbaar in te vullen in BLOKLETTERS.
  • Als het formulier niet nauwkeurig en volledig is ingevuld is het mogelijk dat jouw handtekening en de andere twee handtekeningen op het formulier niet worden meegeteld.
  • Stuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk naar het retouradres vermeld op het formulier zodat jouw handtekening kan worden meegeteld en jouw gegevens veilig kunnen worden opgeslagen.

Waarom willen jullie dat ik deze gegevens invul?

In Nederland wordt via een steekproef gecontroleerd of de ingeleverde handtekeningen afkomstig zijn van iemand die bekend is bij de burgerlijke stand (GBA). Om dat mogelijk te maken is wettelijk bepaald welke gegevens nodig zijn (zoals op het formulier) en dat ze allemaal ingevuld moeten worden. Als er gegevens ontbreken, of onleesbaar zijn is validatie niet mogelijk en kan je steunbetuiging ongeldig verklaard worden. Alle door jou op de petitiepagina ingevulde gegevens worden door de lidstaat (Nederland) alleen gebruikt om jouw handtekening te valideren en zullen na het meetellen van jouw handtekening onmiddellijk op veilige wijze vernietigd worden.

Wie kan een EBI-petitie ondertekenen?

EU-burgers die:

  • staatsburgers van een EU-lidstaat zijn (uitgezonderde het VK) en
  • oud genoeg zijn om in de verkiezingen van het Europees Parlement te stemmen. D.w.z. 18 jaar of ouder, behalve in Oostenrijk waar de kiesgerechtigde leeftijd 16 jaar is.

Bezoek de website van de Europese Commissie voor meer informatie.