Ważne informacje o papierowych formularzach petycji EIO „Koniec Epoki Klatkowej”

pdf icon

Dziękujemy za poparcie EIO „Koniec Epoki Klatkowej”. Poparcie można wyrazić, podpisując petycję w sieci lub petycję papierową.

Żeby EIO została zaakceptowana, konieczne jest zebranie co najmniej jednego miliona potwierdzonych podpisów w ciągu roku od rozpoczęcia petycji. Ważność podpisu może zostać potwierdzona tylko wtedy, kiedy formularz petycji, internetowy lub papierowy, wypełniony jest poprawnie i w całości i zawiera wszystkie wymagane informacje.

Specjalne instrukcje dotyczące formularza papierowego

  • Ten formularz petycji stanowi oficjalny dokument. Żeby Twój podpis miał znaczenie, musisz podać wszystkie wymagane informacje, czytelnie wypełniając formularz DRUKOWANYMI LITERAMI.
  • Jeżeli formularz nie zostanie wypełniony poprawnie i w całości, istnieje ryzyko, że Twój podpis i pozostałe dwa podpisy na formularzu nie zostaną policzone.
  • Prosimy o natychmiastowe przesłanie wypełnionego formularza na adres zwrotny podany na formularzu, żeby Twój podpis mógł zostać policzony. Twoje dane będą przechowywane w bezpieczny sposób.

Dlaczego potrzebujecie ode mnie pewnych informacji?

  • W przypadku petycji podpisywanych w sieci lub w formie papierowej, każde państwo członkowskie UE decyduje, jakie dane osobowe muszą się znaleźć w petycji EIO.
  • Niektóre państwa wymagają tylko imienia i nazwiska oraz adresu, inne informacji takich jak numer paszportu.
  • Wszystkie informacje wprowadzone na stronie petycji będą wykorzystywane przez dane państwo członkowskie jedynie do potwierdzenia ważności podpisu i zostaną bezpiecznie zniszczone natychmiast po policzeniu Twojego podpisu.

Kto może podpisać petycję EIO?

Wszyscy obywatele UE, którzy są

  • obywatelami państwa członkowskiego UE (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) i
  • w wieku umożliwiającym głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego – oznacza to wiek 18 lat lub więcej, z wyjątkiem Austrii, w której wiek uprawniający do głosowania wynosi 16 lat.

By uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową Komisji Europejskiej.