Често задавани въпроси

Какво представлява Европейската гражданска инициатива (ЕГИ)?

ЕГИ е официално призната масова петиция, чрез която гражданите на Европа могат да подтикнат Европейската комисия да предложи законодателство по теми, за които тя има правомощия да внася законодателни актове. За да бъде приета, ЕГИ задължително трябва да е подкрепена с минимум един милион валидирани подписа, събрани в рамките на една година от началото на инициативата. Независимо дали подписвате онлайн или на хартиен носител, от първостепенно значение е да предоставите цялата информация, която се изисква във формуляра, и да я попълните точно. В противен случай е възможно Вашият подпис да не бъде преброен.

Защо ЕГИ е толкова важна?

В момента стотици хиляди селскостопански животни в целия Европейски съюз живеят страдайки в клетки. Много от тях са затворени така, че нямат място дори да се обърнат. Успехът на ЕГИ „Да сложим край на клетките“ ще спомогне да променим условията за животните във фермите на Европа.

Кой може да подпише петицията, свързана с ЕГИ?

Право да подпишат имат всички граждани на ЕС, които са:

  • граждани на държава членка на ЕС (с изключение на Обединеното кралство) и
  • са достигнали възрастта за гласуване в изборите за Европейски парламент – 18 години, с изключение на Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години
  • За повече информация посетете уебсайта на Европейската комисия .

Какво ще се случи, когато достигнем целта си?

Европейската комисия ще трябва официално да отговори на нашия призив за забрана на клетките в животновъдството, а организаторите ще могат да представят инициативата пряко пред Европейския парламент. Като съберем един милион подписа, ние ще покажем на политиците, че хората на целия континент споделят в един глас стремежа да прекратим варварството.

Защо Ви е необходима определена информация от мен?

Всяка държава членка на ЕС решава каква лична информация ще изисква да се посочи в петиция, свързана с ЕГИ. В някои държави членки се изисква само име и адрес, но в други се изисква повече информация, например номер на паспорт. Цялата информация, която въведете на страницата на петицията, ще се използва от съответната държава членка единствено за проверка на автентичността на Вашия подпис и ще бъде унищожена по надежден начин веднага след преброяването на подписа Ви.

Колко селскостопански животни са затворени в клетки в Европейския съюз?

faq-chart-EN