KKK

Mis on Euroopa kodanikualgatus?

Euroopa kodanikualgatus on ametlikult tunnustatud masspalvekiri, millega Euroopa kodanikud saavad nõuda Euroopa Komisjonilt seadusandliku ettepaneku tegemist valdkonnas, kus komisjonil on selleks võimu. Selleks et algatus vastu võetaks, on vaja vähemalt miljonit tõendatud allkirja, mis on kogutud ühe aasta jooksul alates algatuse väljakuulutamisest. Ükskõik kas annate allkirja elektrooniliselt või paberkandjal, oluline on, et esitaksite kogu vormil nõutava teabe ja paneksite selle hoolikalt kirja. Vastasel korral ei pruugi teie hääl arvesse minna.

Miks on see Euroopa kodanikualgatus nii oluline?

Samal ajal kui teie seda teksti loete, kannatavad üle kogu Euroopa Liidu puurides sajad miljonid põllumajandusloomad. Paljudel neist pole isegi nii palju ruumi, et end ringi pöörata. Kui Euroopa kodanikualgatus „Lõpp puuriajale!” on edukas, aitab see parandada Euroopa põllumajandusloomade väljavaateid.

Kes võivad Euroopa kodanikualgatusele alla kirjutada?

Allkirja võivad anda kõik ELi kodanikud, kes on:

  • ELi liikmesriigi (v.a Ühendkuningriigi) kodanikud ja
  • piisavalt vanad, et hääletada Euroopa Parlamendi valimistel, st 18-aastased või vanemad, v.a Austrias, kus hääleõigus tekib 16-aastaselt.
  • Lisateabe saamiseks vaadake Euroopa Komisjoni veebisaiti

Mis saab pärast eesmärgi saavutamist?

Euroopa Komisjon on kohustatud vastama meie põllumajandusloomade puurispidamise keelustamise üleskutsele ametlikult ja korraldajad saavad esitada algatuse otse Euroopa Parlamendile. Kui kogume miljon allkirja, näitame poliitikakujundajatele, et inimesed üle kogu Mandri-Euroopa ütlevad ühel häälel: „Lõpp puuriajale!”

Miks te küsite minult teatud teavet?

Iga ELi liikmesriik otsustab, milliseid isikuandmed ta Euroopa kodanikualgatuse palvekirja jaoks nõuab. Osa liikmesriike küsib ainult nime ja aadressi, kuid osa nõuab ka näiteks passi numbrit. Iga liikmesriik kasutab kogu palvekirja lehele sisestatud teavet üksnes teie allkirja tõendamiseks ja see hävitatakse turvaliselt kohe pärast allkirja arvesse võtmist.

Kui palju Euroopa Liidu põllumajandusloomi elab puurides?

faq-chart-EN