Často kladené otázky

Čo je Európska iniciatíva občanov (EIO)?

EIO je oficiálne uznaná forma hromadnej petície, prostredníctvom ktorej môžu európski občania vyzvať Európsku komisiu, aby predložila legislatívu v oblastiach, v ktorých má právomoci predkladať nové zákony. Aby bola petícia prijatá, EIO musí predložiť aspoň 1 milión overených podpisov, zozbieraných do jedného roka od spustenia podpisovej akcie. Či už podpíšete online alebo na papieri, je nevyhnutné, aby ste pravdivo poskytli všetky informácie, ktoré formulár vyžaduje, inak môže byť Váš podpis neplatný.

Prečo je EIO taká dôležitá?

Zatiaľčo toto čítate, milióny hospodárskych zvierat v krajinách Európskej únie trpia v klietkach. Mnohé z nich nemajú dostatok miesta ani na to, aby sa otočili. Úspešná petícia EIO Koniec doby klietkovej môže zmeniť budúcnosť miliónov zvierat na európskych farmách.

Kto môže podpísať petíciu EIO?

Podpísať ju môžu všetci občania EÚ, ktorí sú:

  • občanmi členskej krajiny EÚ (okrem Veľkej Británie) a
  • môžu voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu – to znamená, že majú 18 a viac rokov (okrem Rakúska, kde môžu voliť od veku 16 rokov)
  • Pre viac informácií navštívte stránku Európskej komisie

Čo sa stane, keď dosiahneme plánovaný počet podpisov?

Európska komisia bude musieť formálne odpovedať na žiadosť o zákaz klietok pre hospodárske zvieratá a organizátori budú môcť iniciatívu predstaviť priamo Európskemu parlamentu. Vyzbieraním 1 milióna podpisov ukážeme európskym zákonodarcom, že ľudia na celom kontinente jednohlasne žiadajú Koniec doby klietkovej.

Prečo odo mňa potrebujete určité informácie?

Každá členská krajina EÚ sa samostatne rozhoduje, ktoré osobné údaje požaduje pri petícii EIO. Niektoré krajiny vyžadujú len meno a adresu, iné žiadajú dodatočné informácie ako je napr. číslo pasu. Všetky informácie, ktoré na petícii vyplníte, budú použité výhradne na potvrdenie Vášho podpisu členskou krajinou a budú bezpečne vymazané akonáhle bude Váš podpis overený.

Koľko hospodárskych zvierat je v rámci Európskej únie chovaných v klietkach?

faq-chart-EN