Vanliga frågor

Vad är EU:s medborgarinitiativ?

EU:s medborgarinitiativ är ett officiellt godkänt verktyg där europeiska medborgare kan vända sig till europeiska kommissionen och föreslå lagändringar inom områden där kommissionen har befogenhet att lägga fram lagförslag. För att godkännas måste ett initiativ har minst en miljon validerade underskrifter som samlas in inom ett år efter registreringen. Oavsett om du skriver under online eller på papper, är det mycket viktigt att du uppger all information som anges på formuläret och fyller i det korrekt, annars räknas kanske inte din underskrift.

Varför är detta initiativ så viktigt?

Som du har läst här, finns det hundratals miljoner lantbruksdjur i EU som lider i burar. Många av dem har inte ens tillräckligt med utrymme för att kunna vända sig. En framgångsrik Skrota burarna-kampanj kommer att hjälpa till att ändra förutsättningarna för djur på lantbruk inom EU.

Vem kan skriva under medborgarinitiativet?

Alla EU-medborgare kan underteckna som är:

  • medborgare i ett EU-medlemsland (förutom Storbritannien) och
  • tillräckligt gammal för att rösta i valet till Europaparlamentet – detta innebär 18 år eller äldre, förutom i Österrike, där rösträttsåldern är 16
  • Besök den europeiska kommissionens webbplats för ytterligare information

Vad händer när vi når vår målsättning?

Den europeiska kommissionen är skyldig att formellt besvara vårt krav på att skrota burarna inom lantbrukssektorn och organisatörerna kommer att kunna presentera initiativet direkt inför Europaparlamentet. Genom att nå en miljon underskrifter, kommer vi att visa lagstiftarna att människor över hela Europa gemensamt kräver att burarna ska skrotas.

Varför behöver ni vissa uppgifter om mig?

Varje EU-medlemsland beslutar vilka personuppgifter som krävs för ett medborgarinitiativ. Vissa medlemsländer kräver endast namn och adress, men andra kräver information som exempelvis ditt passnummer. All information du uppger på insamlingssidan kommer endast att användas av varje medlemsland för att validera din underskrift och kommer att förstöras på ett säkert sätt omedelbart efter att din underskrift har registrerats.

Hur många lantbruksdjur hålls i burar inom EU?

faq-chart-EN