Zásady ochrany soukromí:

Veškeré osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) použity pouze pro podporu evropské občanské iniciativy (EOI) s názvem Konec doby klecové a zpřístupněny pouze příslušným vnitrostátním orgánům pro účely ověření a potvrzení. Máte právo požádat organizátory této iniciativy o přístup ke svým osobním údajům, o omezení jejich zpracování a o jejich opravu a výmaz.

Organizátoři EOI uloží vaše údaje a budou je uchovávat nejdéle po dobu 18 měsíců od data registrace navržené občanské iniciativy nebo po dobu jednoho měsíce po předložení dané iniciativy Komisi, podle toho, které datum nastane dříve. V případě právního nebo správního řízení mohou být vaše údaje uchovány i po vypršení těchto lhůt, a to nejdéle jeden týden od data ukončení těchto řízení.

Aniž by byl dotčen jakýkoliv jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo kdykoliv podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů, konkrétně v členském státě, v němž máte své obvyklé bydliště či pracoviště nebo v němž došlo k domnělému porušení, pokud se domníváte, že vaše údaje jsou zpracovávány protiprávně.

Kontaktní údaje vnitrostátního orgánu, který obdrží a zpracuje vaše osobní údaje, a kontaktní údaje vnitrostátních úřadů pro ochranu osobních údajů naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Organizátoři této EOI, patřící k organizaci Compassion in World Farming, jsou správci osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a můžete je kontaktovat pomocí údajů uvedených v části Kontakt na jejich webových stránkách. Pokud se však k této EOI dostanete prostřednictvím jiné organizace zapojené do EOI s názvem Konec doby klecové, pak je tato jiná organizace správcem osobních údajů.

Kromě toho, že se můžete zapojit do této EOI, můžete rovněž participovat na této kampani a případně požadovat e-maily (pouze od jednoho ze správců osobních údajů) vyplněním formuláře „Přidejte se ke hnutí“. V takovém případě budou vaše osobní údaje poskytnuté správci osobních údajů využity k odesílaní požadovaných novinek e-mailem a měli byste si rovněž přečíst zásady ochrany soukromí na příslušných webových stránkách. Pokud se rozhodnete přijímat e-maily, vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa zůstanou v držení dané organizace, dokud ji nekontaktujete přes stránku Kontakt na jejích webových stránkách a nepožádáte ji o odstranění vašich osobních údajů.