Fortrolighedspolitik:

I overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning vil de personoplysninger, der gives til det europćiske borgerinitiativ Afslut bur-alderen, kun blive brugt til střtte for initiativet og bliver kun stillet til rĺdighed for de kompetente nationale myndigheder med henblik pĺ verifikation og certificering. Du har ret til at bede dette initiativs arrangřrer om adgang til, berigtigelse, sletning samt begrćnsning af behandling af ??dine personoplysninger.

Dine data lagres af det europćiske borgerinitiativs arrangřrer i en periode pĺ maks. 18 mĺneder efter datoen for registreringen af ??det foreslĺede borgerinitiativ eller en mĺned efter, at kommissionen har indsendt det pĺgćldende initiativ, alt efter hvad der kommer fřrst. De kan beholdes uden for disse frister i tilfćlde af administrativ eller retlig behandling i hřjst en uge efter datoen for denne procedures afslutning.

Uden at det berřrer andre administrative eller retslige midler, har du pĺ ethvert tidspunkt ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, isćr i den medlemsstat, hvor du har sćdvanlig bopćl, arbejdssted eller sted for den pĺstĺede overtrćdelse, hvis du mener, at dine data behandles ulovligt.

Kontaktoplysningerne for den nationale myndighed, der modtager og behandler dine personoplysninger, og kontaktoplysningerne hos de nationale databeskyttelsesmyndigheder kan findes pĺ: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=da.

Borgerinitiativets arrangřrer, Compassion in World Farming, anses som dataansvarlige som defineret i den generelle databeskyttelsesforordning, og de kan kontaktes ved hjćlp af oplysningerne pĺ deres kontaktside pĺ deres websted. Men hvis du blev henvist direkte til det europćiske borgerinitiativ af en anden organisation i Afslut bur-alderens netvćrk, sĺ er den pĺgćldende organisation dataansvarlig i stedet for.

Udover at deltage i det europćiske borgerinitiativ kan du ogsĺ deltage i kampagnen og eventuelt anmode om e-mails (kun fra den ene dataansvarlige) ved at udfylde formularen Deltag i bevćgelsen. I sĺ fald vil personoplysninger, som du har leveret til den dataansvarlige, blive brugt til at sende de řnskede e-mailopdateringer, og du břr derfor ogsĺ lćse deres privatlivspolitik pĺ deres websted. Hvis du vćlger at modtage e-mails, vil dit for- og efternavn og e-mailadresse blive opbevaret af den pĺgćldende organisation, indtil du kontakter dem via kontaktsiden pĺ deres websted og beder dem om at slette dine personlige data.