Privaatsuspőhimőtted

Isikuandmete kaitse üldmäärust järgides kasutatakse kodanikualgatuse „Lőpp puuriajale!“ vormil esitatud isikuandmeid ainult algatuse toetuseks ning need avaldatakse riigi pädevatele ametiasutustele kontrollimiseks ja kinnitamiseks. Teil on őigus nőuda algatuse korraldajatelt oma isikuandmeid näha, nende parandamist, kustutamist vői töötlemise piiramist.

Selle kodanikualgatuse korraldajad hoiavad teie andmeid alles kuni 18 kuud pärast kavandatava kodanikualgatuse registreerimise kuupäeva vői üks kuu pärast algatuse esitamist komisjonile (olenevalt sellest, kumb tähtaeg saabub varem). Neist tähtaegadest kauem vőib andmeid hoida haldus- vői kohtumenetluse puhul – kuni üks nädal pärast menetluse lőppu.

Ilma, et see piiraks teiste halduslike vői kohtulike őiguskaitsevahendite kasutamist, on teil őigus igal ajal esitada kaebus andmekaitseasutusele, täpsemalt oma alalise elukoha, töökoha vői väidetava rikkumise järgses liikmesriigis, kui arvate, et teie andmeid on töödeldud ebaseaduslikult.

Selle asutuse kontaktandmed, kes teie isikuandmed saab ja neid töötleb, ning riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed leiate aadressil http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=et.

Isikuandmete kaitse üldmääruse seisukohast on vastutavaks töötlejaks kodanikualgatuse „Compassion in World Farming“ korraldajad, kelle kontaktandmed saate nende veebisaidi kontaktilehelt. Kui teid suunas kodanikualgatuse juurde otse mőni teine vőrgustikku „Lőpp puuriajale!“ kuuluv organisatsioon, on see organisatsioon vastutav töötleja.

Kodanikualgatuses osalemisele lisaks vőite kaasa lüüa ka kampaanias ja nőustuda saama e-kirju (ainult sellelt konkreetselt vastutavalt töötlejalt), kui täidate liikumisega ühinemise vormi. Sellisel juhul kasutab vastutav töötleja teie antud isikuandmeid soovitud e-kirjade saatmiseks ja siis peaksite lugema ka nende veebisaidil olevaid privaatsuspőhimőtteid. Kui otsustate e-kirjade saamise kasuks, säilitab organisatsioon teie ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi seni, kuni vőtate nendega nende veebisaidi kontaktilehe kaudu ühendust ja palute oma isikuandmed kustutada.