Tietosuojaseloste:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti kaikkia Häkkikasvattamisen aika on ohi – Eurooppalainen kansalaisaloite -lomakkeessa (ECI) annettuja henkilötietoja käytetään ainoastaan aloitteen tukemiseen ja ne ovat ainoastaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten nähtävissä henkilöllisyyden varmennusta ja todennusta varten. Sinulla on oikeus pyytää tämän aloitteen järjestäjiltä pääsyä henkilötietoihin ja esittää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista koskevan pyyntö.

Kansalaisaloitteen järjestäjät säilyttävät antamiasi tietoja tietojen enimmäissäilytysajan, eli 18 kuukauden ajan ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivämäärästä, tai kuukausi siitä, kun aloite on jätetty komissiolle sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi. Tietoja voidaan säilyttää mainittua ajanjaksoa kauemmin hallinnollisen tai laillisen menettelyn takia enintään yhden viikon ajan sen jälkeen, kun menettely on saatu loppuun.

Jos tietojasi on mielestäsi käsitelty lainvastaisesti, sinulla on oikeus milloin tahansa tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa asut, olet töissä tai jossa epäilemäsi väärinkäyttö tapahtui.Tämä ei rajoita oikeuttasi käyttää muita hallinnollisia tai oikeudellisia keinoja.

Henkilötietosi vastaanottavan ja käsittelevän kansallisen viranomaisen ja kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Kansalaisaloitteen järjestäjä, Compassion in World Farming, on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama rekisterinpitäjä. Järjestöön voi ottaa yhteyttä sen verkkosivuilta löytyviä kanavia käyttäen. Jos kuitenkin jokin toinen Häkkikasvattamisen aika on ohi -aloitteen verkoston järjestö ohjasi sinut aloitteen sivuille, rekisterinpitäjä on kyseinen järjestö.

Aloitteen allekirjoittamisen lisäksi voit lisäksi liittyä kampanjaan ja halutessasi tilata sähköpostiviestejä (ylempänä määritellyltä yhdeltä rekisterinpitäjältä) täyttämällä Liity mukaan kampanjaan -lomakkeen. Tässä tapauksessa rekisterinpitäjälle antamiasi henkilötietoja käytetään tilaamiesi sähköpostien lähetykseen, ja sinun kannattaakin tutustua rekisterinpitäjän tietosuojaselosteeseen tämän verkkosivuilla. Jos haluat vastaanottaa sähköpostiviestejä, etu- ja sukunimesi sekä sähköpostiosoitteesi tallennetaan viestejä lähettävän järjestön järjestelmään jossa niitä säilytetään siihen asti, että otat järjestöön yhteyttä ja pyydät henkilötietojesi poistoa.