Pravila zaštite privatnosti:

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka svi osobni podatci koji se dostavljaju na obrascu europske građanske inicijative za prestanak kaveznog držanja životinja (End the Cage Age European Citizens’ Initiative, ECI) bit će korišteni samo za podršku inicijativi i biti dostavljeni mjerodavnim državnim tijelima u svrhu verifikacije i potvrđivanja. Od organizatora ove inicijative imate pravo zatražiti pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade svojih osobnih podataka.

Organizatori inicijative ECI vaše će podatke čuvati najdulje 18 mjeseci od dana registracije predložene građanske inicijative ili mjesec dana nakon dostavljanja te inicijative Komisiji, što bude ranije. Podatci se mogu zadržati i izvan tih vremenskih ograničenja u slučaju upravnog ili sudskog postupka najdulje tjedan dana nakon datuma završetka postupka.

Bez obzira na bilo kakva upravni ili pravni lijek, u svakom trenutku imate pravo podnijeti pritužbu tijelu za zaštitu podataka, posebno u državi članici vašeg stalnog prebivališta, mjesta rada ili mjesta navodnog kršenja ako smatrate da se vaši podatci obrađuju nezakonito.

Kontaktne podatke državnog tijela koje će primiti i obraditi vaše osobne podatke i kontaktne podatke državnih tijela za zaštitu podataka možete pronaći na adresi: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=hr.

Organizatori inicijative ECI, odnosno organizacija Compassion in World Farming, upravitelji su podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i možete im se obratiti putem podataka navedenih na stranici s kontaktima na njihovom web-mjestu. Međutim, ako vas je na ECI izravno uputila neka druga organizacija u mreži inicijative Okončajmo doba kaveza, tada je upravitelj podataka ta organizacija.

Uz sudjelovanje u inicijativi ECI također se možete pridružiti kampanji i kao opciju zahtijevati primanje e-poruka (samo od tog pojedinačnog upravitelja podataka) popunjavanjem obrasca za pristupanje pokretu (Join the Movement). U tom slučaju osobni podatci koje ste dostavili upravitelju podataka koristili bi se za slanje zahtijevanih obavijesti putem e-poruka, a trebali biste pročitati i pravila zaštite podataka na njihovom web-mjestu. Ako se odlučite primati e-poruke, vaše će prezime i ime te adresu e-pošte čuvati ta organizacija sve dok im se ne obratite putem stranice za kontakt na njihovom web-mjestu i zatražite brisanje svojih osobnih podataka.