Adatvédelmi szabályzat:

Az Általános adatvédelmi rendelettel összhangban a „Vessünk véget a ketreceknek” európai polgári kezdeményezés (ECI) nyomtatványán megadott bármilyen személyes adatot csak a kezdeményezés támogatására fogunk felhasználni, és csak az illetékes nemzeti hatóságok számára tesszük őket hozzáférhetővé ellenőrzési és tanúsítási célból. Önnek jogában áll a kezdeményezés szervezőitől kérni, hogy hozzáférhessen a személyes adataihoz, illetve azokat helyesbíttesse, töröltesse vagy a feldolgozásukat korlátozza.

Az adataira vonatkozó maximális megőrzési időszak – azaz ameddig a polgári kezdeményezés szervezői az adatait tárolják – a javasolt polgári kezdeményezés bejegyzésétől számított 18 hónap, illetve az adott kezdeményezésnek a Bizottság felé történő benyújtásától számított egy hónap, amelyik időpont ezek közül a korábban bekövetkezik. Amennyiben hatósági vagy jogi eljárás folyik, az adatokat ezen időpont után is megőrizhetjük legfeljebb az adott eljárás lezárását követő egy hétig.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy bármikor panaszt tegyen az adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Ön személyes adatait jogsértő módon dolgozzuk fel.

Annak a hatóságnak az adatait, amelyik az Ön személyes adatait megkapja és feldolgozza, valamint az Ön nemzeti adatvédelmi hatóságának az elérhetőségeit a http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=hu weboldalon találja.

Az Általános adatvédelmi rendelet ételmében az adatkezelőnek az európai polgári kezdeményezés szervezője, azaz a Compassion in World Farming szervezet minősül; a szervezettel a honlapjuk „Kapcsolat” oldalán megadott elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot. Amennyiben viszont a „Vessünk véget a ketreceknek” hálózatnak egy másik szervezete irányította Önt a polgári kezdeményezéshez, akkor az adott szervezet minősül adatkezelőnek.

Amellett, hogy részt vesz a polgári kezdeményezésben, a kampányhoz is csatlakozhat, és ha úgy dönt, akkor a „Csatlakozzon a mozgalomhoz” űrlap kitöltével kérhet e-maileket is (csak attól az egy adatkezelőtől) Ebben az esetben az adatkezelő a részére megadott személyes adatait arra a célra is fel fogja használni, hogy elküldje Önnek a kért e-mailes híreket; ebben az esetben javasoljuk, hogy olvassa el az ő honlapjukon megadott adatvédelmi szabályzatot is. Amennyiben úgy dönt, hogy szeretne e-maileket kapni, a vezetéknevét és az utónevét az adott szervezet is tárolni fogja, amíg a honlapjukon megadott „Kapcsolat” oldalon fel nem veszi velük a kapcsolatot, hogy kérje az személyes adatainak a törlését.