Privacybeleid

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zullen door middel van dit formulier verstrekte persoonlijke gegevens alleen ter ondersteuning van het Europees Burgerinitiatief (EBI) ‘Stop de kooien’ gebruikt worden, en voor verificatie- en certificeringsdoeleinden aan de bevoegde nationale autoriteiten beschikbaar worden gemaakt. U bent gerechtigd om de organisators van dit initiatief te verzoeken om u toegang te verstrekken tot uw persoonlijke gegevens, of om deze te corrigeren, verwijderen of het verwerken daarvan te beperken.

Uw gegevens zullen door de organisators van het EBI worden bewaard voor een maximum bewaartermijn van 18 maanden vanaf de datum waarop het voorgenomen burgerinitiatief werd geregistreerd of één maand nadat het initiatief bij het Comité werd ingediend, indien dit eerder plaatsvindt. In het geval van een administratieve of gerechtelijke procedure kunnen zij tot maximaal één week na de voltooiing van deze procedure bewaard worden.

Zonder afbreuk te doen aan een andere administratieve of gerechtelijke procedure, bent u, indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, gerechtigd te allen tijde een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, met name in de Lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats heeft, u werkt of de locatie waar de inbreuk heeft plaatsgevonden.

De contactgegevens van de nationale autoriteiten die uw persoonlijke gegevens zullen ontvangen en verwerken, en de contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit kunt u hier vinden: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

De organisators van het EBI, Compassion in World Farming, worden gezien als de gegevensverwerkers in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u kunt contact met hen opnemen via de gegevens vermeldt op de Contactpagina van hun website. Indien u echter direct naar het EBI werd doorgestuurd door een andere organisatie in het EBI netwerk ‘Stop de kooien’, is deze organisatie de gegevensverwerker.

Naast uw deelname aan het EBI, kunt u ook deelnemen aan de campagne en kiezen voor het ontvangen van e-mails (alleen van deze gegevensverwerker) door het formulier in te vullen. In dat geval worden persoonlijke gegevens die door u aan de gegevensverwerker zijn verstrekt, gebruikt voor het versturen van de gewenste e-mails en dient u tevens het privacybeleid op hun website te lezen. Indien u ervoor kiest om e-mails te ontvangen, zullen uw voor- en achternaam en e-mailadres door die organisatie worden bewaard tot u contact met hen opneemt via de Contactpagina op hun website en hen verzoekt uw persoonlijke gegevens te verwijderen.