Polityka prywatności:

Zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dane osobowe podane w formularzu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO) „Koniec Epoki Klatkowej” będą wykorzystywane jedynie do udzielenia poparcia dla tej inicjatywy i zostaną udostępnione właściwym organom krajowym do celów weryfikacji i poświadczenia. Mają Państwo prawo poprosić organizatorów tej inicjatywy o dostęp do swoich danych osobowych, sprostowanie ich, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez organizatorów EIO nie dłużej niż przez 18 miesięcy od daty rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej lub jeden miesiąc od przedłożenia tej inicjatywy Komisji, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Dane mogą zostać zachowane przez czas przekraczający te terminy, jeżeli jest to konieczne do celów czynności administracyjnych lub prawnych, nie dłużej jednak niż jeden tydzień po dniu zakończenia tych czynności.

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych i sądowych środków ochrony prawnej, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim swojego stałego miejsca zamieszkania, miejsca zatrudnienia lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem.

Dane kontaktowe organu krajowego, który otrzyma i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, a także dane kontaktowe krajowych organów ochrony danych można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Organizatorzy EIO, Compassion in World Farming, są administratorami danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i można skontaktować się z nimi, korzystając z danych zamieszczonych na stronie kontaktowej ich witryny internetowej. Jeżeli jednak zostali Państwo skierowani do EIO przez inną organizację należącą do sieci EIO Koniec Epoki Klatkowej, wówczas administratorem danych jest ta właśnie organizacja.

Oprócz uczestnictwa w EIO mogą Państwo przystąpić do kampanii i poprosić o przesyłanie Państwu opcjonalnych wiadomości e-mail (wyłącznie od tego administratora danych), wypełniając formularz „Dołącz do ruchu”. W takim przypadku dane osobowe przekazywane przez Państwa administratorowi danych będą wykorzystywane do przesyłania Państwu zamówionych wiadomości e-mail; powinni Państwo zapoznać się z polityką prywatności, umieszczoną w witrynie internetowej administratora. Jeżeli poproszą Państwo o przesyłanie opcjonalnych wiadomości e-mail, Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail będą przechowywane przez tę organizację, dopóki nie skontaktują się Państwo z nią za pośrednictwem strony kontaktowej w witrynie internetowej i nie poproszą o usunięcie Państwa danych osobowych.