Politică de confidențialitate:

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), toate datele cu caracter personal furnizate în formularul Inițiativa Cetățenilor Europeni de interzicere a cuștilor (ICE) vor fi utilizate numai cu scopul de a susține inițiativa și vor fi puse la dispoziția autorităților naționale competente în vederea verificării și certificării acestora.

Aveți dreptul să le solicitați organizatorilor acestei inițiative accesul, rectificarea, ștergerea și restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Datele dvs. vor fi stocate de organizatorii ICE pentru o perioadă de păstrare de maximum 18 luni după data înregistrării propusei inițiative a cetățenilor sau o lună după ce respectiva inițiativă este prezentată Comisiei, oricare dintre acestea survine prima.

Ele pot fi păstrate și după aceste perioade în cazul unor proceduri administrative sau legale, pentru o perioadă de maximum o săptămână după data finalizării prezentei proceduri.

Fără a aduce atingere altor căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a înainta oricând o plângere către o autoritate responsabilă cu protecția datelor, în special în statul membru în care aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau locul în care a avut loc presupusa încălcare în cazul în care considerați că datele dvs. sunt prelucrate în mod ilegal.Datele de contact ale autorității naționale care va primi și va prelucra datele dvs. cu caracter personal și datele de contact ale autorităților naționale de protecție a datelor pot fi consultate la: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=ro.

Organizatorii ICE, Compassion in World Farming, sunt operatorul de date în ceea ce privește Regulamentul general privind protecția datelor și pot fi contactați utilizând informațiile furnizate pe pagina de Contact a site-ului lor web.
Însă, dacă ați fost recomandat direct ICE de o organizație diferită din Rețeaua de interzicere a cuștilor, atunci respectiva organizație are rolul de operator de date.

În plus față de participarea la ICE, vă puteți alătura campaniei și puteți solicita opțional e-mailuri (numai de la respectivul operator de date unic) prin completarea formularului Alăturați-vă mișcării.

În acest caz, datele cu caracter personal furnizate de dvs. operatorului de date vor fi utilizate cu scopul de a trimite actualizările prin e-mail solicitate; în plus, trebuie să citiți politica de confidențialitate de pe site-ul web respectiv.

Dacă optați să primiți e-mailuri, numele, prenumele și adresa dvs. de e-mail vor fi păstrate de respectiva organizație până când veți lua legătura cu aceasta prin intermediul paginii de Contact de pe site-ul web și îi veți solicita să șteargă datele dvs. cu caracter personal.