Pravilniku o zasebnosti:

V skladu z evropsko Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov bodo vsi osebni podatki, ki jih boste posredovali na obrazcu evropske državljanske pobude (EDP) »Končajmo dobo kletk«, uporabljeni samo za podporo pobudi ter bodo na voljo pristojnim nacionalnim organom za namene preverjanja in certificiranja. Od organizatorjev te pobude imate pravico zahtevati dostop do, popravljanje, brisanje in omejitev obdelave svojih osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke bodo organizatorji EDP hranili za obdobje največ 18 mesec od datuma registracije predlagane državljanske pobude ali en mesec po predložitvi pobude Komisiji, kar koli nastopi prej. Podatki se lahko hranijo dlje časa v primeru upravnih ali pravnih postopkov in največ en teden po datumu zaključka teh postopkov.

Če menite, da se vaši podatki nezakonito obdelujejo, imate brez poseganja v kateri koli upravni ali sodni postopek pravico kadar koli vložiti pritožbo organu za varstvo podatkov, zlasti v državi članici vašega običajnega prebivališča, delovnega mesta ali mesta domnevne kršitve.

Kontaktni podatki nacionalnega organa, ki prejme in obdela vaše osebne podatke, in kontaktne podatke nacionalnih organov za varstvo podatkov lahko najdete na spletnem mestu: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sl.

Organizatorji evropske državljanske pobude, Sočutje v svetovnem kmetijstvu, so z vidika Splošne uredbe o varstvu podatkov upravljavci podatkov. Z njimi lahko vzpostavite stik s pomočjo podatkov, ki so navedeni na kontaktni strani njihove spletne strani. Toda če ste bili v EDP napoteni s strani druge organizacije v omrežju EDP »Končajmo dobo kletk«, potem je upravljavec podatkov zadevna organizacija.

Poleg sodelovanja v EDP se lahko tudi pridružite kampanji in po želji zahtevate e-pošto (samo od enega upravljavca podatkov) tako, da izpolnite obrazec za pridružitev gibanju. V tem primeru bodo osebni podatki, ki jih boste posredovali upravljavcu podatkov, uporabljeni za namene pošiljanja zahtevanih posodobitev po e-pošti, prav tako pa na njihovi spletni strani preberite pravilnik o zasebnosti. Če izberete prejemanje e-pošte, bo organizacija hranila vaše ime in priimek ter e-poštni naslov, dokler se na njih ne obrnete prek kontaktne strani na njihovi spletni strani in zahtevate, da izbrišejo vaše osebne podatke.