Integritetspolicy:

I enlighet med de allmänna dataskyddsbestämmelserna, kommer alla personuppgifter som uppges pĺ End The Cage Age European Citizens’ Initiative (ECI)-formuläret endast att användas för att stödja initiativet och tillgängliggöras för behöriga nationella myndigheter i verifierings- och certifieringssyfte. Du har rätt att begära ĺtkomst till, korrigering av, radering och begränsning av behandlingen av dina uppgifter frĺn organisatörerna för detta initiativ.

Dina uppgifter kommer att lagras av ECI-organisatörerna under en kvarhĺllningsperiod pĺ maximalt 18 mĺnader efter registreringsdatumet för det föreslagna medborgaralternativet eller en mĺnad efter att detta initiativ har skickats in till kommissionen, beroende pĺ vad som inträffar först. Uppgifterna kan behĺllas längre än dessa tidsgränser i händelse av administrativa eller rättsliga förfaranden, under maximalt en vecka efter datumet dĺ dessa förfaranden avslutades.

Utan att det pĺverkar andra administrativa eller rättsliga ĺtgärder har du rätt att vid valfri tidpunkt lämna in ett klagomĺl hos en dataskyddsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där du är bosatt, har din arbetsplats eller platsen för den pĺstĺdda överträdelsen om du anser att dina uppgifter behandlas olagligt.

Kontaktuppgifterna för den nationella myndigheten som kommer att ta emot och behandla dina personuppgifter och kontaktinformation för de nationella dataskyddsmyndigheterna hittar du pĺ: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sv.

Organisatörerna för ECI Compassion in World Farming är datakontrollörer i betydelsen för de allmänna dataskyddsbestämmelserna och kan kontaktas via uppgifterna som anges pĺ kontaktsidan pĺ deras webbplats. Om du dock hänvisades till ECI av en annan organisation i End the Cage Age ECI-nätverket, är denna organisation datakontrollör.

Sĺväl som att delta i ECI, kan du även gĺ med i kampanjen och välja att ta emot e-postmeddelanden (frĺn enbart denna datakontrollör) genom att fylla i formuläret Gĺ med i rörelsen. I detta fall kommer personuppgifter som du uppger till datakontrollören att användas i syfte att skicka dig begärda e-postuppdateringar och du bör även läsa integritetspolicyn pĺ deras webbplats. Om du väljer att ta emot e-postmeddelanden kommer ditt för- och efternamn samt e-postadress att lagras av organisationen i frĺga tills du kontaktar dem via kontaktsidan pĺ deras webbplats och ber dem att radera dina personuppgifter.